plendeites

Mazury Garbate

Dzikością dorównują Bieszczadom, urodą nie ustępują Kaszubom. Porównuje się je z Alaską i syberyjską tajgą. W miejscowej architekturze odnajdziemy wpływy włoskie i egipskie.

Dziko, zimno i do domu daleko. Ale jak pięknie. Widoki zalesionych morenowych wzgórz, pośród których leżą malownicze jeziora oraz meandrujących rzek wcinających się w wzgórza głębokimi dolinami są w stanie zadowolić wybrednego turystę. Mało jest w Polsce miejsc, w których można zażywać aktywnego wypoczynku, cieszyć się spokojem, obcować z przyrodą i zgłębiać tajemnice historii. Miłośnicy spływów kajakowych, jazdy rowerem i wędrówek będą wniebowzięci - znajdą tu mnóstwo szlaków o różnym stopniu trudności.

Zimą na Pięknej Górze pod Gołdapią działa kilka wyciągów i narciarskich tras zjazdowych. Przez puszcze i po zamarzniętych jeziorach można wędrować na nartach. Śnieg utrzymuje się tu znacznie dłużej niż w innych rejonach Polski. Mazury Garbate to prawdziwy raj dla amatorów podglądania przyrody. Można łowić ryby, zbierać grzyby, obserwować orły, żurawie i czarne bociany, stada wspaniałych jeleni, danieli i saren. A poza tym nigdzie w Polsce nie ma tak czystego powietrza.

Gołdap - ostoja filozofii. Stolica regionu i jedyne uzdrowisko w województwie warmińsko-mazurskim ma najczystsze powietrze z polskich miast. Można tu leczyć schorzenia narządów ruchu oraz choroby układu oddechowego i nerwowego od niedawna działają jedne z największych w Polsce Tężnie Solankowe. Najciekawszą budowlą jest gotycka kolegiata, która jeszcze niedawno była ruiną. Mieszkańcy, dumni z wizyty słynnego filozofa, Immanuela Kanta, który przyjechał do Gołdapi z Królewca.

Latem Gołdap jest doskonałym punktem wypadowym do wędrówek, rajdów rowerowych po Puszczy Rominckiej oraz rajdów samochodowych i off-roadowych. Zimą turystów, a zwłaszcza narciarzy przyciągają trasy zjazdowe na Pięknej Górze, na którą można wjechać kolejką krzesełkową. Jej szczyt już w III wieku wieńczyło grodzisko Jaćwingów. Na szczycie znajduje się również panoramiczne kawiarnia obrotowa. W okolicy miasta są znakomite tereny do uprawiania narciarstwa biegowego.

Olecko leży na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego, na szlaku łączącym Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim. Na rzeźbę terenu największy wpływ miały zlodowacenia, w efekcie czego charakteryzuje się on bardzo urozmaiconą rzeźbą. Obszar jest pagórkowaty – wzniesienia sięgają od 121 m n.p.m. w południowej części gminy do 220 m n.p.m. w części północno-wschodniej. Okolice Olecka przecina gęsta sieć strumieni łączących liczne jeziora. Działalność lodowca pozostawiła w gminie Olecko ślady w postaci 15 jezior.

 

Puszcza Romincka - polska tajga. Dzika i nieprzebyta; jest jednym z najciekawszych północnych kompleksów leśnych w Polsce. Porównywana jest z tajgą. Wzgórza morenowe porasta las sosnowo-świerkowy z domieszką grabów, dębów i klonów. W puszczy która przez wieki była terenem łowieckim pruskich władców i niemieckich cesarzy oraz dookoła niej, żyje mnóstwo gatunków zwierząt: jelenie, łosie, wilki, bobry, rysie i jenoty, Orły, puchacze, żurawie, czarne bociany, jelenie, daniele, sarny, łosie, wilki, bobry, rysie, jenoty, borsuki, kuny, wydry, żubry. Ornitolodzy przyjeżdżają tu, by obserwować orły, puchacze, żurawie i czarne bociany. Urozmaicona rzeźba terenu sprawia, że jest to doskonałe miejsce do wędrówek pieszych i narciarskich. W puszczy założono kilka rezerwatów przyrody oraz wytyczono przyrodnicze ścieżki edukacyjne. Najciekawsza z nich - "Rechot" - prowadzi w większości pomostami, wśród terenów, na których występuje wiele gatunków płazów.

atrakcje

Wzgórza morenowe, jeziora, rzeczki, doliny, jary, lasy, Puszcza Borecka, Puszcza Romincka.

- Mosty kolejowe w Stańczyach, Botkunach i Kiepojciach

- Rapa: grobowiec-piramida

- Tatarska Góra: rezerwat przyrody tundrowej

- Śluzy na Kanale Brożajckim

- Ruiny pałacu w Mieduniszkach Wielkich

- Bezkrwawe Safari pod Gołdapią

- Skocznia na jeziorze w Olecku

- Tężnie solankowe w Gołdapii

- Trójstyk granic

- Karmienie Żubrów w Puszczy Boreckiej

- Kościoły: w Żabinie XVII-wieczny kościół w Szarejkach

- Piękna Góra koło Gołdapi: wyciągi i stoki narciarskie.

- Narciarstwo biegowe

- Spływy kajakowe. 

Materiał zapożyczony z: www.podróże.pl