plendeites

Regulamin Użytkowania Domków "Szarejkowe Wzgórza"

Szarejki 13, gm. Kowale Oleckie

Szanowni Goście i Odwiedzający,

Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających Szarejkowe Wzgórza. Przebywanie na terenie ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

1. Goście przebywający w domkach Szarejkowe Wzgórza proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. Do korzystania z domków Szarejkowe Wzgórza uprawnione są osoby zameldowane oraz posiadające aktualną kartę pobytu. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnić kartę meldunkową.

3. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w recepcji czynnej od godz. 9:00 do godz.18:00.

4. Całodobowo na terenie mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.

5. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do Szarejkowych Wzgórz (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku/zaliczki). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Możemy zażądać kaucji zwrotnej od wynajmującego na poczet rozliczenia końcowego w ramach rozliczenia za ewentualne dopłaty bądź straty - o tym fakcie poinformujemy w trakcie dokonywania rezerwacji bądź gdy przy meldunku Gość będzie widocznie nietrzeźwy.

6. Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego. Można przyjechać do Szarejkowych Wzgórz w godzinach wcześniejszych po wcześniejszym zgłoszeniu.

7. Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz.11:00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 20% ceny za ostatnią dobę bądź z zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami indywidualnymi.

8.Domki są przekazywane i odbierane w obecności obsługi. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

9. Prosimy o sprawdzenie stanu w jakim zostanie przekazany Państwu domek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź braków w wyposażeniu należy ten fakt zgłosić w pracownikom ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu.

10. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia w Siedlisku Szarejkowe Wzgórza, prosimy Gości o poinformowanie gospodarzy, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

11. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania podczas zameldowania kaucji zwrotnej na poczet ewentualnych poczynionych strat. Kaucja ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju pobytu (szczególnie dotyczy imprez zorganizowanych, wieczorów kawalerskich/panieńskich, zlotów, uroczystości). Kaucja zwracana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych. Termin ten jest czasem niezbędny by móc dokonać szacunkowych wyliczeń strat, napraw czy zakupu nowych elementów wyposażenia.

12. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, gospodarze oraz obsługa Siedliska Szarejkowe Wzgórza zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

13. W Siedlisku Szarejkowe Wzgórza obowiązuje cisza nocna: od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-8:00, w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00- 9:00.

14. W przypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji.

15. Za rzeczy pozostawione w domkach Siedlisko Szarejkowe Wzgórza, nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

16. Domki wyposażone są w urządzenia klimatyzacyjne. Przy włączonej klimatyzacji, Goście proszeni są o sprawdzenie czy okna i drzwi w domkach są zamknięte. Gospodarze Szarejkowych Wzgórz upoważnieni są do poproszenia Gości o zamknięcie okien przy włączonej klimatyzacji.

17. Podczas nieobecności Gości w domku pozostawiona włączona klimatyzacja zostanie wyłączona w celu oszczędności energii.

18. Przebywanie zwierząt domowych na terenie dozwolone jest tylko po wcześniejszym poinformowaniu o fakcie przybycia ze zwierzęciem (nie w każdym z domków pozwalamy na przebywanie zwierząt - staramy się posiadać domki bez czynników alergicznych, które mogą być uciążliwe dla innych Gości), uiszczeniu opłaty pobytowej za zwierzę oraz z ważnym świadectwem szczepień w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta, Właściciel zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany, naprawy bądź pralni.

19. Nie ponosimy odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Mienie wartościowe (tylko o wartości do 1500 zł) może być złożone do przechowania w depozycie (prosimy o kontakt z Gospodarzami). Parking na terenie jest niestrzeżony. Nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

20. Mieszkańcy domków Szarejkowe Wzgórza mogą parkować jeden samochód pod wiatą domku a każdy kolejny samochód na parkingu znajdującym się na terenie za domkami. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone oraz na miejsca wyznaczone dla pieszych i usypane kamykami jako ścieżki. Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00. Kody do bramy przekazane zostaną przy zameldowaniu wraz z kluczami do domku. UWAGA: Parking na terenie jest niestrzeżony. Nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

21. Osoby odwiedzające Gości mogą pozostawić własne samochody wyłącznie na parkingu przy recepcji. W przypadku wjazdu pod domki zostaną poproszone o przestawienie samochodów. Odwiedzający mogą przebywać na terenie do godziny 22.00. 

22. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, wyposażenia, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Gospodarzy Szarejkowych Wzgórz i żądania podjęcia środków zaradczych. 

23. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. W domkach zainstalowany jest system wykrywania dymu. Uruchomienie czujki dymu spowoduje przyjazd stosownych służb. Wolno palić papierosy tylko w wyznaczonych miejscach tam gdzie znajdują się popielniczki. Wypalone papierosy wyrzucamy wyłącznie do śmietników i do popielniczek. Po uruchomieniu się alarmu antydymowego będziemy wymagali płatności za zgłoszenie.

24. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków, należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami będącymi na wyposażeniu) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie wolno suszyć rzeczy bezpośrednio na kominku i grzejnikach elektrycznych.

25. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje (zawsze stoi przy drzwiach wejściowych za kotarą)

UWAGA! Osoby używające grilli, ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

26. Gospodarze Szarejkowych Wzgórz zastrzegą sobie prawo do żądania opuszczenia terenu ośrodka przez Gości, nieprzestrzegających regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.

27. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w recepcji ośrodka Szarejkowe Wzgórza, lub telefonicznie 508-203-204.

28. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

29. Jeśli przy wymeldowaniu okaże się, że domki wymagają większego sprzątania niż standardowe (niewyniesione torby ze śmieciami, sterty butelek, zabłocone podłogi oraz wykładziny, brak ręczników zastrzegamy sobie prawo do pobrania dodatkowej zapłaty za sprzątanie)

30. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami.

31. Korzystanie z sauny i balii ogrodowych wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi i użytkowania. Za ewentualne oparzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania nie ponosimy odpowiedzialności.

32. Każdy odrębny domek przeznaczony jest maksymalnie do 9 osób – nie wliczając dzieci do lat 2 śpiących na łóżku rodzica. Zabrania się przenoszenia wyposażenia z domku do domku (wyposażenie aneksu kuchennego, kocy, krzeseł ect)

33. Goście korzystają z własnych środków higieny osobistej. Na wyposażeniu domku znajdują się papiery toaletowe, ręczniki papierowe kuchenne, tabletki do zmywarki, płyn do zmywania naczyń, gąbeczki do zmywania naczyń, ściereczka do zmywania naczyń, ręczniki łazienkowe.

34. Nieczystości i odpadki w workach na śmieci należy wynosić do pojemników zbiorczych znajdujących się przy bramie. Przy wymeldowaniu prosimy by wszystkie nieczystości zostały wyniesione do pojemników zbiorczych a lodówki opróżnione z resztek spożywczych. Prosimy nie wstawiać zmywarki na koniec pobytu - uniemożliwia to sprawdzenie ilości wyposażenia aneksu kuchennego a czasem ustawiony czas zmywania nakłada się z czasem przekazania domku kolejnym Gościom.

35. W sezonie grzewczym przy każdym domku ułożone jest drewno kominkowe do dyspozycji Gości. Dodatkowe drewno znajduje się w tzw. drewutniach na terenie. Pracownik Szarejkowych Wzgórz na prośbę Gości za dodatkową opłatą może rozpalać/kontrolować kominek znajdujący się w każdym domku podczas nieobecności Gości. W przypadku braku drewna prosimy o kontakt z pracownikiem.

36. Kominki we wszystkich domkach są wolnostojące i niezabudowane – prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy rozgrzanym kominku, zawsze używania rękawicy do otwierania drzwiczek, zastawiania pieca parawanem i używania akcesoriów do tego przeznaczonych. Wszystkie potrzebne akcesoria znajdują się przy kominku. W razie braku jakiegokolwiek z akcesoriów prosimy o kontakt.

37. Zabrania się odpalania fajerwerków, zimnych ogni, rac oraz innych materiałów wybuchowych i palnych bezpośrednio przy domkach. Możliwe jest to tylko po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie gospodarzy, którzy wskażą miejsce do tego przeznaczone. Niedostosowanie się do tego zakazu spowodowane będzie naliczeniem kary w wysokości 1000 zł a za wszelkie straty materialne obciążony zostanie wynajmujący. Sytuacja odnosi się zarówno do osób indywidualnych jak również organizatorów imprez zorganizowanych i przyjazdów grupowych.

39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

40. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 marzec 2020r.

Życzymy przyjemnego pobytu

Gospodarze Szarejkowych Wzgórz

Iwona i Dawid Bedyńscy